Любомил Драганов

виж всички заглавия от оперативна критика >> Любомил Драганов ДИМО ЗАИМОВ – МОНУМЕНТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ С НЕФИГУРАЛЕН ХАРАКТЕР Резюме В тази статия насочвам вниманието към монументалните творби с нефигурален характер от Димо Заимов.Анализираната художествената продукция е разделена на две групи:Първата група включва произведенията, които имат естетико-утилитарна функция.Втората група обхваща творби с…

тест

Величка Минкова ЦВЕТЪТ КАТО АСПЕКТ НА РЕКЛАМАТА И РЕКЛАМНИЯ ДИЗАЙН   Резюме Дизайнерът, работещ в областта на рекламата, използва разнообразни подходи, някои от тях взаимствани от други изкуства, но цветът е присъщ за произведенията на всяко едно от тях. Той е едно от най-пълноценните изразни средства на рекламния дизайн и…